Balans en Eigen Kracht is een kleinschalige dag-en logeeropvang voor kinderen van 0 tot 14 jaar met een complex ziektebeeld. Wij bieden kinderen zorg, ontwikkeling, therapie, rust én plezier in onze fijne boerderij in Wichmond.

 

NAH (niet aangeboren hersenletsel) bij kinderen

Wij bieden begeleiding aan kinderen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving.

Deze ondersteuning kan thuis, in de dagopvang of op school worden ingezet.

 

Dagbesteding volwassenen

Op onze boerderij bieden we naast dag en logeeropvang aan complex zieke kinderen, ook dagbesteding aan volwassenen met een verstandelijke beperking, autisme en/of niet aangeboren hersenletsel.

 

Corona informatie

Vanaf 1 juni 2020 worden zakelijk afspraken hervat, u bent welkom op ons terrein onder onderstaande voorwaarden:

- als er geen gezondheidsklachten bestaan passend bij Covid-19

- als er geen gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer

- maximaal twee personen

De 1,5 meter afstand is van toepassing, ons kantoor is hierop ingericht.

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

 

 

Heeft u behoefte aan meer informatie of een afspraak?

Bel of mail ons: 06-36106298 of 0575-786424/info@pgb-dagopvang.nl