Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die  Balans en Eigen Kracht verstrekt. 

Respect voor de privacy van mijn cliënten en opdrachtgevers zie ik als een terechte maatschappelijke plicht.

Ik wil gerichte en persoonlijke service kunnen bieden en daar heb ik persoonsgegevens voor nodig. Hierin volg ik de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens. Ook online dienstverlening moet transparant en betrouwbaar zijn.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.

Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, geboortedatum,  bankrekeningnummer, telefoonnummer, etc. Ook het IP-adres dat sommige plugins zoals Google Analytics oppikken, valt onder de term persoonsgegevens.

Omgaan met persoonsgegevens

1. Om facturen op te stellen heb ik adres- en e-mail gegevens nodig. Voor het verzenden van de nieuwsbrief heb ik naam en e-mailadres nodig.

2. Ik gebruik de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze vertrekt zijn.

3. Ik verkoop persoonsgegevens nooit aan derden, noch geef ik ze weg tegen wederdiensten. Aan mij verstrekte persoonsgegevens blijven bij mij.

4. Af en toe kan ik niet van dienst zijn, maar ken ik wel collega’s of sectorgenoten die wel kunnen helpen. In dat geval vraag ik toestemming om e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.

5. Ik bewaar persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die mij noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. E-mailadressen van mensen die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden na 4 weken verwijderd.  Facturen en offertes worden elektronisch onder de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard.

6. Ik doe er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. 

7. AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Vertrouwenspersoon/klachten:

Merlijn Beerepoot-Kerremans werkzaam bij uniqzorg te bereiken via 06-23355097 of merlijn@uniq-zorg.nl Het verdient evenwel de voorkeur klachten over Balans en Eigen Kracht in eerste instantie met Mieke Grimm eigenaar Balans en Eigen Kracht te bespreken.

 

Opmerkingen/vragen over deze privacyverklaring of eigen persoonsgegevens? Neem contact op via de contactpagina.

Mieke Grimm

Opgesteld op 6 december 2018. Laatste wijziging op 11 oktober 2023.