Balans en Eigen Kracht biedt kinderen van 0 tot 18 jaar kleinschalige dag en logeeropvang voor zorg, ontwikkeling, therapie en plezier.

 

Kleinschalig en professioneel

Het kleinschalige karakter is terug te vinden in de groepsgrootte: de groep bestaat uit maximaal 4 kinderen per dagdeel. Daarbij zijn er altijd voldoende teamleden aanwezig om zorg op maat te leveren.

Ook vindt er therapie en/of onderwijsbegeleiding plaats door professionals.

 

Openingstijden

De dagopvang is geopend van maandag tot en met vrijdag. De aanvangstijd is 9:00 uur en we sluiten om 16:00 uur.

Deze openingstijden zijn gekozen omdat de kinderen vaak aan een strakke dagindeling gebonden zijn. Op deze manier kunnen zij hun ochtend- en avondroutine rustig thuis laten plaatsvinden.

 

Logeeropvang

De mogelijkheid tot logeeropvang is aanwezig.

We bieden plek voor maximaal twee kinderen per logeermoment op de dagen dat de dagopvang open is.

 

 

Soorten dagopvang en therapieën

Dag en logeeropvang Balans en Eigen Kracht werkt met vier soorten dagopvang:

 

-     Zorg;

-     Zorg en therapie;

-     Zorg en ontwikkeling op maat;

-     Zorg, ontwikkeling op maat en therapie.

 

De therapie kan bestaan uit: fysiotherapie, logopedie of ergotherapie of een combinatie van therapieën.

De dagopvang kan afgenomen worden per dagdeel.

Ook is er een mogelijkheid tot zwemles 1/1 in een zorg-bad in de omgeving.

 

Zorgrapportages

Dagopvang Balans en Eigen Kracht werkt met het rapportagesysteem ‘Carenzorgt’. Wij stellen voor ieder kind een zorgplan op en indien nodig een therapie- en leerplan. Minimaal vier keer per jaar evalueren we de plannen met de ouders en het team.

 

Ontwikkeling op maat

Voor kinderen die ‘tussen wal en schip’ (lees: tussen regulier en speciaal onderwijs) dreigen te vallen, maar ook voor kinderen die niet passen op een ander soort dagopvang of tijdelijk niet naar school kunnen, is ontwikkeling op maat mogelijk. Per kind maken wij een plan van aanpak, aangepast op de leerbehoefte.